Visie

gerelateerde tags

Samenwerken aan jouw toekomst!

Bouwen aan zelfvertrouwen

Mensen zijn op hun best als ze het roer zelf in handen hebben. Als ze weerbaar zijn en hun innerlijke kracht voelen. Enthousiast en energiek. Daar is een ontdekkingstocht voor nodig. Wij geven je zorg en aandacht, zodat je zelfvertrouwen kan groeien. Want met trots voelt en zelfverzekerdheid zoek je zelf je pad en blijf je jezelf ontwikkelen. Zo kun je groeien.

Ontdek het zelf

Wij geloven dat je het meest leert als je écht betrokken bent. Actief leren noemen we dat. Daarom dagen we je uit om je eigen leerroute uit te stippelen. Niemand is immers precies hetzelfde. We gaan jou leren hoe je zelf kunt leren. Om jezelf ontdekken; wat je leuk vindt en wat jouw talent is. We laten je werken aan échte vraagstukken in een betekenisvolle omgeving. Onderzoeken, ontwerpen en ondernemen. Vindingrijk aan de slag met je eigen toekomst. Dat zijn precies de mensen die de Brainport-regio nodig heeft.

Samen sterk

Wij vinden het belangrijk om met elkaar verbonden te zijn. We zijn een kleine school. En dat betekent dat het makkelijk is om contact met elkaar te maken. Saamhorigheid. Oog hebben voor elkaar. En samenwerken natuurlijk. Want alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. We zijn een soort dorpsgemeenschap.

Leerwegen

Welke opleiding past bij jou?

Onderbouw

Op Nuenens College leer je niet alleen maar uit boeken. We vinden het belangrijk dat je leert van de wereld om je heen. Zo lees en discussieer je bij Nederlands bijna wekelijks over het nieuws, bezoek je leerzame plekken zoals de waterinstallatie en werk je tijdens onze projectdagen in groepjes binnen verschillende thema’s.

Basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg

Vanaf augustus 2017 werkt Nuenens College in klassen 3 en 4 van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg met beroepsgerichte profielen. Dit zijn Economie & Ondernemen (E&O) en Zorg & Welzijn (Z&W). Wat de profielen voor jou zo leuk maken, is dat je meer kunt kiezen en dat je meer kansen krijgt om te onderzoeken welke opleiding en welk beroep bij jou past. Hoe ziet een profiel eruit? Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Het bestaat uit algemeen vormende vakken (avo-vakken), het beroepsgerichte profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

Het beroepsgerichte profielvak
Het beroepsgerichte profielvak (E&O of Z&W) is het ‘vaste’ deel dat iedereen die kiest voor een bepaald profiel doet. Je leert hier de basiskennis en de basisvaardigheden die je nodig hebt om in een beroeps- of werkveld goed te functioneren. Alle tweedejaars basis- en kaderberoepsgerichte klassen krijgen in maart meer informatie over deze profielvakken. Hierop volgend maken zij een keuze welk profiel ze in leerjaar 3 willen volgen.

De beroepsgerichte keuzevakken
Tijdens de opleiding kies je voor 4 beroepsgerichte keuzevakken. Je kunt kiezen voor keuzevakken die bij je profiel horen, maar je kunt ook kiezen voor keuzevakken uit een ander profiel. Zo maak je kennis met andere werkvelden of zelfs andere sectoren. Onze school biedt acht verschillende keuzevakken aan, namelijk:

MAVO

De mavo (theoretische leerweg) heeft als enige leerweg een aansluiting met de havo. Het is het hoogste niveau binnen het VMBO. Leerlingen krijgen voornamelijk algemeen vormende vakken (avo-vakken), maar er is ook ruimte voor praktische vakken en keuzevakken. Zo krijgen leerlingen bijvoorbeeld creatieve vakken en hebben zij de mogelijkheid voor het plusvak LO2 te kiezen.

 

Ervaringsgericht leren gebeurt ook op de mavo. Gedurende projectmiddagen ontwikkelen leerlingen een onderzoekende houding en de daarbij behorende vaardigheden. In klas 3 maken leerlingen individueel een sectorwerkstuk waarvoor zij op onderzoek gaan binnen een beroepsgebied.

De 8 verschillende keuzevakken

Bewegen, recreatie & beveiliging

Podium & design

Horeca & facilitaire dienstverlening

Marketing

Ondernemen

Uiterlijke verzorging

Webshop

Wonen, welzijn & zorg

Aanmelden

Nuenens College, iets voor jou?

Belangrijke data

Open dag
De open dag vindt dit schooljaar plaats op zaterdag 19 januari van 10.00 tot 14.00 uur.

Informatie aanmelden

Mocht je algemene vragen hebben over de aanmelding dan kun je contact opnemen met de coördinator toelating mevr. M.J. Heijnen via m.heijnen@nuenenscollege.nl.

Wil je via een vooraanmelding aanmelden? Een vooraanmelding is voor leerlingen met een bijzondere onderwijsbehoefte. De basisschool geeft bij ouders of verzorgers aan of een leerling een vooraanmelder is.

Voor extra informatie of het beantwoorden van vragen, klikt u op de onderstaande link.

Informatiebrochure

In onze informatiebrochure vind je heel veel handige info over onze school. Klik hier om de brochure te downloaden.

Handout route advisering basisschool t/m plaatsing VO

In deze handout vind je alle informatie over welke route wordt bewandeld vanaf het definitieve advies van de basisschool tot de definitieve plaatsing op het Nuenens College.

Meenemen naar de aanmelding

• Je BSN-nummer
• Relevante test-/onderzoeksresultaten
• Informatie van externe hulpverlening (indien van toepassing)
En je bent als nieuwe leerling altijd zelf aanwezig bij de aanmelding.

Kennismakingsmiddag eersteklassers

Wanneer je bent toegelaten op Nuenens College, word je uitgenodigd voor een kennismakingsmiddag. Je ontmoet dan je klasgenoten en mentor. Hiervoor ontvang je een persoonlijke uitnodiging.De kennismakingsmiddag voor leerlingen groep 8 die volgend schooljaar op Nuenens College starten is op 19 juni 2019

Aanmelding reguliere leerlingen

Op 11, 12 en 13 maart 2019 kunnen reguliere leerlingen, leerlingen van het Antoon Schellens College en van het Stedelijk College Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) zich aanmelden:

Maandag 11 maart 2019
16.00-17.30 uur
19.00-20.30 uur
Dinsdag 12 maart 2019
16.00-17.30 uur
19.00-20.30 uur
Woensdag 13 maart 2019
14.30-17.00 uur

Hiervoor hoeft geen afspraak gemaakt te worden. De leerling dient wel zelf aanwezig te zijn bij de aanmelding. Op 17 april 2019 wordt het bericht van toelating aan deze leerlingen verstuurd.

Aanmelding OPP-leerlingen (vooraanmelding)

Op 4, 5, en 6 februari 2019 kunnen leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (OPP leerlingen) zich aanmelden.

Maandag 4 februari 2019
16.00-17.30 uur
19.00-20.30 uur
Dinsdag 5 februari 2019
16.00-17.30 uur
19.00-20.30 uur
Woensdag 6 februari 2019
14.30-17.00 uur

Op maandag 4 t/m woensdag 6 februari kunnen leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte(n) zich aanmelden. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, vernemen dit vanuit de basisschool.
Wanneer je op (deze link) klikt, word je doorverwezen naar een digitale datumprikker. Hier kun je een datum en tijdstip prikken voorde aanmelding van je zoon of dochter. Hij of zij dient hier zelf bij aanwezig te zijn.

Wanneer je je e-mailadres achterlaat, ontvang je een bevestiging van de afspraak. De datumprikker sluit op woensdag 30 januari om 16:00 uur.

Aanmelden zonder afspraak?
Ook geen probleem! Dan zien we je graag op een van bovengenoemde dagen en tijdstippen.

Op 20 maart wordt de uitslag van de toelatingsprocedure verstuurd. We zullen dan vragen om bevestiging van plaatsing.

Instromen

Wil je instromen in klas 2,3 of 4, of ben je een brugklasser met een herzien advies? Dan kun je je aanmelden op 20en 21 mei 2019.

Maandag 20 mei 2019
16.00-17.30 uur
19.00-20.30 uur
Dinsdag 21 mei 2019
16.00-17.30 uur
19.00-20.30 uur

Hiervoor hoeft geen afspraak gemaakt te worden. De leerling dient wel zelf aanwezig te zijn bij de aanmelding.

 

Brochure 2019-2020

Hieronder vind je de informatiebrochure van Nuenens College van het schooljaar 2019-2020. Daarin vind je alle informatie over onze school, maar ook tal van andere zaken.