De wereld verandert snel. Geen probleem voor onze leerlingen!

Nuenens College is een zogeheten Brainport School. Hieronder leggen we je uit wat dat betekent:

Brainport Scholen is een samenwerkingsverband van scholen, bedrijven en organisaties uit de Brainportregio. Ze delen één doel: toekomstgericht onderwijs bieden! Hiermee wil het netwerk de zelfontwikkeling van leerlingen nog meer stimuleren. De focus ligt daarbij op creativiteit, technologie, ondernemerschap en internationalisering. Maar nog belangrijker: een Brainport School zorgt ervoor dat leerlingen hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Waarom vinden wij het belangrijk om een Brainport School te zijn?
Op Nuenens College geven we les aan vmbo-leerlingen. We bereiden ze voor op een praktische loopbaan in de maatschappij. Omdat de samenleving snel verandert, vinden we het belangrijk om daar extra aandacht voor te hebben. Brainportonderwijs helpt daarbij. Binnen het netwerk wisselen we kennis en ervaring uit om onze leerlingen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op een lerend leven. Want de maatschappij staat te springen om onze leerlingen!

Wat betekent dat voor onze leerlingen?
Als Brainport School werken we actief samen met organisaties uit de regio. Is een scholier bijvoorbeeld geïnteresseerd in computerchips? Dan kan hij of zijn via school in contact komen met een techbedrijf. Maar leerlingen kunnen ook met de hele klas naar een activiteit, zoals het jaarlijkse STRP Festival. Daar komen ze creatieven, kunstenaars en makers tegen.

Meer weten?
Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met Hanneke Kools.