Ons Middelbaar Onderwijs

Nuenens College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector, Claire Arts, is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Zij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector. De voorzitter van de raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is Jos Kusters.

 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

De vereniging heeft een ledenraad. Daarin zitten ouders van leerlingen en twee afgevaardigden leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De leden wonen een keer per jaar de ledenraadvergadering bij. Daar worden o.a. de leden van de raad van toezicht gekozen. Ook praten ze mee over het beleid van de vereniging. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

 

Missie

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is opgericht in 1916. Het is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs variërend van gymnasium tot praktijkonderwijs. De scholen liggen voornamelijk in Noord-Brabant. Wij bieden goed onderwijs geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Wij geven onze leerlingen een passende startpositie voor het vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs hebben ieder een eigen identiteit. Door kennis tussen scholen te delen versterken we de professionaliteit van docenten. Onze scholen werken samen, maar behouden ook hun kleinschaligheid. En daar profiteren al onze leerlingen van.

 
 
 
 


U kunt de raad van bestuur op
de volgende manieren bereiken:

Ons Middelbaar Onderwijs
Spoorlaan 171
postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 - 5955500
omo@omo.nl