Gezonde School

Voeding

Een gezonde leefstijl draagt op een waardevolle manier bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Nuenens College voelt zich daar mede verantwoordelijk voor en werken hier graag aan mee. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en je goed voelen.

Wij vinden het belangrijk om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst, niet alleen op de arbeidsmarkt maar ook op het volwassen leven in het algemeen. Daarom heeft Nuenens College er alles aan gedaan om het themacertificaat voeding te behalen. En dat is gelukt! Wij zijn sinds juni 2019 in het bezit van het vignet Gezonde School.

De Markies Catering van Nuenens College heeft volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum de ‘gouden schoolkantine schaal’ behaald. Dit houdt in dat producten gepresenteerd worden op een gezonde, aantrekkelijke en opvallende manier. Hiermee dragen we bij om gezond kiezen makkelijker te maken.

 
gezondeschool2019
 
 

Water

Voldoende drinken draagt bij aan een gezonde leefstijl. Water is de gezondste manier om je lichaam van vocht te voorzien. Daarom is er op onze school gratis water beschikbaar bij twee watertappunten. Zo kunnen onze leerlingen gemakkelijk en hygiënisch hun drinkflesjes vullen. Dit bevordert voldoende en gezond drinken. Ook biedt onze kantine leerlingen gratis water met een smaakje aan.

 

Sport en beweging

Alle leerlingen hebben gymlessen in hun rooster staan. Daarnaast biedt Nuenens College leerwegen in de onder- en bovenbouw met extra sportlessen en ter voorbereiding op sportopleidingen. In de onderbouw is dit de sportklas. In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen voor de leerweg LO2.
Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van een sport- en bewegingsprogramma naast het huidige aanbod. Hierin zal het informeren van leerlingen over het belang van bewegen ook een plaats krijgen.

Voedingsbeleid