Aangenaam

Aangenaam

Nuenens College is een kleinschalige vmbo-school in het hart van de gemeente Nuenen. Ons moderne gebouw faciliteert leren voor de toekomst en stimuleert de ontwikkeling van belangrijke beroepsmatige vaardigheden bij onze leerlingen.

Leren gebeurt niet alleen binnen de schoolmuren, maar zeker ook daarbuiten. We ontwerpen en organiseren veel buitenschoolse activiteiten en werken hierbij nauw samen met lokale ondernemers en organisaties.

Ons stagenetwerk is rijk en groeiende waardoor wij onze leerlingen goed kunnen voorbereiden op de beroepspraktijk.

 

Coaching

Wat
Coachingsprogramma ontwerpen voor leerjaar 2 (en 1)
Waarom
Vanuit de ervaringen van onze coaches is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een meer eenduidig plan om beter te weten wat te doen tijdens coachingsbijeenkomsten. Het programma moet richting geven, maar er moet ook voldoende ruimte zijn om maatwerk te kunnen leveren. Er wordt gevraagd naar concrete inhoud voor de bijeenkomsten.
Wie
MT: Petra van Bakel
Docenten: Shari Stickelbruck, Karin Vreijsen en Merel Janssen.
Hoe
Er wordt een map samengesteld met daarin verschillende ideeën voor tijdens de bijeenkomsten en een soort coachingskalender. Voorlopig gaat het om een verzameling van nuttige input vanuit verschillende methoden. Deze zijn door Shari, Karin en Merel geselecteerd en in een mogelijke opbouwende leerlijn geplaatst. De komende weken gaan zij aan de gang om de 'geleende' input uit de methoden om te vormen tot een maatwerktraject voor Nuenens College. Omdat er een aantal verplichte coachings items zijn in leerjaar 2, komt er een kalender in de map zodat je weet wanneer wat aan bod moet komen.
Tijdlijn
Vóór 6 november hebben de collega's een voorlopige map ontvangen.