PTA en Exameninformatie

In leerjaar 3 en leerjaar 4 weet je aan het begin van het schooljaar al welke toetsen je krijgt. Deze zijn namelijk allemaal vastgelegd in het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Je bent verplicht om alle toetsen uit het PTA te maken. De cijfers van deze toetsen zijn onderdeel van je schoolexamencijfer (SE). Klik op een van de de onderstaande buttons om het PTA te bekijken.

 
 
 

PTA 2023-2024

 

Leerjaar 3

 
     

3TG
     
 

Leerjaar 4

 
       

CE en CSPE

In leerjaar 4 maak je samen met alle eindexamenkandidaten in Nederland de centrale examens (CE). Deze starten in schooljaar 2022-2023 vanaf 13 maart voor het vak Beeldende Vorming (TL) en in de week van 8 mei voor de algemene vakken voor de afdeling mavo. Voor de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg zijn er flexibele digitale examens. De data van deze examens bepaalt de school zelf. Deze worden zo snel mogelijk bekend gemaakt , maar starten voor de algemene vakken ook in de week van 8 mei. Voor de afdelingen basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg zijn er vanaf 13 maart tot 25 mei ook centraal schriftelijk en praktische examens (CSPE). Onze school neemt deze praktische examens normaal vlak voor de meivakantie af, maar we hebben nog geen definitieve planning daarvan. Een hele spannende tijd! De centrale examens zijn de laatste toetsen die je maakt op de middelbare school. Hiermee sluit je je carrière op Nuenens College af. De centrale examens zijn landelijke examens. Nuenens College en jij moeten zich daarom aan een aantal regels houden. Klik op onderstaande buttons om belangrijke documenten te vinden die te maken hebben met de centrale examens. (Let op! Wij krijgen elk jaar vragen over de datum waarop examenkandidaten vrij zijn om bijvoorbeeld op vakantie te gaan. Door eventuele deelname aan de herexamens zou dit mogelijk zijn na de diploma-uitreiking van 5 juli. Maar het is ook nog onder voorbehoud. Als er zich ontwikkelingen voordoen door bv Corona, moeten we misschien toch nog dingen wijzigen.

 

Downloads