Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin nemen afgevaardigden van personeel, ouders en leerlingen plaats. Dit noemen we geledingen. De leerlingen in de MR worden de leerlinggeleding genoemd, de ouders de oudergeleding en de personeelsleden de personeelsgeleding. De geledingen denken mee over het beleid van de school. 

Eén school

Eckartcollege en Pleincollege Nuenen vormen officieel één school. Er is daarom een gezamenlijke MR met afgevaardigden van personeel, ouders en leerlingen van beide vestigingen. Het doel van de MR is om op een positief kritische manier bij te dragen aan het verbeteren van de school. 

 

Adviserend en beslissend

De MR heeft soms een adviserende en soms een beslissende rol in beleidszaken. Over deze beleidszaken wordt gestemd door de geledingen in een MR-vergadering. Daarnaast bestaat er het initiatiefrecht. Dit recht geeft de MR de bevoegdheid tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR wil openheid en overleg bevorderen door zich actief en geïnteresseerd op te stellen richting de schoolleiding. Soms worden er in de MR zaken besproken die gevoelig zijn voor de school of voor individuele personen. Dan is het beter dat de informatie niet openbaar gemaakt wordt. De MR heeft dan geheimhoudingsplicht.