Reguliere aanmeldingen vinden doorgang

Reguliere aanmeldingen vinden doorgang

Graag willen we jullie melden dat de procedure met betrekking tot de reguliere aanmeldingen, zoals we het nu kunnen beoordelen, volgens het tijdspad zal blijven verlopen.
We houden iedereen op de hoogte van eventuele wijzigingen. - Het aanmeldteam van Nuenens College.