Sluiting school vanwege corona-virus (15-03)

School open voor leerlingen van ouders met vitale beroepen

Vanmiddag heeft het kabinet besloten om de scholen te sluiten tot 6 april, behalve voor de opvang van leerlingen van ouders met vitale beroepen. Via (deze link) kunt u vinden wat de overheid in dit verband bedoelt met “vitale beroepen”:

De school zal morgen, maandag 16 maart, dan ook open zijn op de gebruikelijke tijden om alleen die leerlingen op te vangen. Die leerlingen kunnen volgens het gebruikelijke rooster naar hun lokaal gaan.

Koorts of lichtwegklachten? Blijf thuis!
Wij vragen u wel met grote nadruk om kinderen met koorts en luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) thuis te houden, ook al werkt u in een vitale beroepsgroep.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat leerlingen morgen naar school komen om spullen uit hun kluisje te halen. Wij maken daar een planning voor waarover dinsdag bericht volgt.

Onderwijs op afstand

Morgen buigen we ons over de planning voor onderwijs op afstand (online).Onze eerste zorg gaat uit naar de examenleerlingen. Voor de examenleerlingen volgt vanuit de overheid komende week meer informatie. Tot die tijd worden deze leerlingen gelijkgeschakeld met andere leerlingen en komen zij dus niet naar school.

Dinsdag meer informatie
We gebruiken de dag van morgen om ons in te richten op de nieuwe situatie en zullen u dinsdag nader informeren. Voor vragen kunt u altijd bvellen met school: 040 283 1569.

We wensen u sterkte in deze ongewone situatie. Laten we samen proberen er het beste van te maken.

Met hartelijke groet,

Karel Somers, vestigingsdirecteur |Claire Arts, rector