Aanmelden

Aanmelden (zij)-instromers 

Gezien de succesvolle aanmeldingen van onze nieuwe eerste klassers is het helaas niet meer mogelijk om op 25 en 26 mei 2021 leerlingen aan te melden die willen overstappen van een andere school voor voortgezet (speciaal) onderwijs naar  Nuenens College. Wij zitten als school nu aan een onderwijskundig verantwoord maximumaantal leerlingen. 

Kennismakingsmiddag eersteklassers

Wanneer je bent toegelaten op Nuenens College, word je uitgenodigd voor een kennismakingsmiddag. Je ontmoet dan je klasgenoten en mentor. Hiervoor ontvang je een persoonlijke uitnodiging. 
De kennismakingsmiddag voor leerlingen uit groep 8 die volgend schooljaar op Nuenens College starten, is op woensdag 30 juni 2021.


Informatie aanmelden

Mocht je vragen hebben over de aanmelding, dan kun je contact opnemen met de coördinator toelating: mevr. M.J. Heijnen via m.heijnen@nuenenscollege.nl.

Voor extra informatie of het beantwoorden van vragen, klik je op de (deze link) voor ons contactformulier. 

Informatiebrochure

In onze informatiebrochure vind je heel veel handige info over onze school. Klik hier om de brochure te downloaden. 

Handout route advisering basisschool t/m plaatsing VO

In deze handout vind je alle informatie over welke route wordt bewandeld vanaf het definitieve advies van de basisschool tot de definitieve plaatsing op Nuenens College.