Begeleiding

Ondersteuningsteam

Op Nuenens College hebben we een Ondersteuningsteam (OT). Dit team, dat bestaat uit drie ondersteuningscoördinatoren, is betrokken bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij zijn vaak aanwezig in de klassen en op andere plekken waar leerlingen les krijgen. Waar nodig wordt er samengewerkt met professionals buiten school. Dat zijn bijvoorbeeld de GGD, (jeugd)zorg, de leerplichtambtenaar én het regionaal samenwerkingsverband (www.swveindhovenkempenland.nl.

Mentor/coach en vakdocenten

Op Nuenens College werken de beide mentor/coaches van je klas samen met je andere docenten aan het vergroten van je zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit zijn belangrijke eigenschappen die je nodig hebt om te kunnen slagen. We kijken altijd goed naar het individu. Dat betekent dat elke leerling passende ondersteuning krijgt. De beide mentor/coaches hebben dus een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat je het beste uit jezelf kunt halen en je je veilig en thuis voelt. Daarnaast bespreken de mentor/coaches praktische zaken van school met je, zodat je weet wat er allemaal gebeurt en/of verandert.
Je kiest in de brugklas al voor een route (klik hier voor meer informatie). Zo houden we al rekening met je belangstelling en met je vaardigheden. Binnen de route en andere vakken is er tijd en speciale aandacht voor het leren kennen van jezelf, nadenken over je ambities en hoe je je verder wil gaan ontwikkelen in de toekomst. We noemen dat Loopbaanbegeleiding (LOB).

Informatieve websites

www.swveindhovenkempenland.nl
www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl
www.passendonderwijs.nl