Begeleiding

Ondersteuningsteam

Op Nuenens College hebben we een Ondersteuningsteam (OT). Dit team, dat bestaat uit drie ondersteuningscoördinatoren, is betrokken bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij zijn vaak aanwezig in de klassen en op andere plekken waar leerlingen les krijgen.
Waar nodig wordt er samengewerkt met professionals buiten school. Dat zijn  bijvoorbeeld de GGD, (jeugd)zorg, de leerplichtambtenaar én het regionaal samenwerkingsverband (www.swveindhovenkempenland.nl

Mentoren en vakdocenten

Op Nuenens College werkt je mentor samen met je andere docenten aan het vergroten van je zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit zijn belangrijke eigenschappen die je nodig hebt om te kunnen slagen. We kijken altijd goed naar het individu. Dat betekent dat elke leerling passende  ondersteuning krijgt. Je mentor heeft dus een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat je het beste uit jezelf kunt halen.

 

 

 

LOB coach

Daarnaast heb je ook een loopbaancoach (LOB-coach). Een LOB-coach begeleidt kleine groepen leerlingen in het leren kennen van zichzelf, het verwoorden van ambities, en de verdere ontwikkeling naar de toekomst. 


  

Informatieve websites

www.swveindhovenkempenland.nl
www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl
www.passendonderwijs.nl