Burgerschapsvorming

Ontmoetingen binnen en buiten school

De docenten op Nuenens College hebben als kernopdracht om als ‘gids’ leerlingen voor te bereiden op de wereld om hen heen. Het betreft de eigen ontwikkeling benoemen, de loopbaan sturen, meedoen in het publieke domein, functioneren in de latere beroepspraktijk als toekomstig werknemer/werkgever, als kritisch consument, deelnemen aan sociale samenwerkingen en zorgen voor je eigen gezondheid.

School moet veel meer een instelling zijn waar leerlingen van binnenuit gemotiveerd naartoe komen om zichzelf te verbeteren, met de docent steeds meer in een coachende rol.

Naast aandacht binnen allerlei lessen organiseren wij die ontmoetingen binnen en buiten school via gastlessen, excursies, Skypeverbindingen, toneelvoorstellingen, debatten, het bijwonen van raadsvergaderingen en het in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de politiek. Zo bereiden we onze leerlingen voor om mee te doen aan de samenleving.