Belangrijk bericht over SE3, inhaaltoetsen en het CSPE (19-3)

Brief

Zoals jullie ongetwijfeld al hebben vernomen, zijn de scholen opgeroepen om leerlingen in het examenjaar hun schoolexamens (SE) en praktijkexamens (CSPE) te laten maken. Dit allemaal om ervoor te zorgen dat we het examenjaar zo optimaal mogelijk kunnen vervolgen en we top 8 juli een diplomauitreiking hebben.

Lees er meer over in (deze brief).