Aanmelden (zij)-instromers niet mogelijk

Aanmelden (zij)-instromers

Gezien de succesvolle aanmeldingen van onze nieuwe eerste klassers is het helaas niet meer mogelijk om op 25 en 26 mei 2021 leerlingen aan te melden die willen overstappen van een andere school voor voortgezet (speciaal) onderwijs naar  Nuenens College. Wij zitten als school nu aan een onderwijskundig verantwoord maximum aantal leerlingen.