Ouder- en leerlingenraad

Leerlingenraad

Op Nuenens college vinden we het belangrijk dat leerlingen participeren in de vorming van ons onderwijs en meedenken over de dagelijkse gang van zaken. Om leerlingen ook daadwerkelijk de kans te geven om invloed uit te oefenen, hebben we sinds vorig jaar een Leerlingenraad. De leerlingen, die komen uit alle jaargangen en van alle onderwijsniveaus, komen 8 keer per jaar bijeen om – onder begeleiding van een docent – na te denken over de verbetering van het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op school. De Leerlingenraad heeft nog een aantal vacatures open. Leerlingen die zich geroepen voelen, kunnen zich melden bij dhr. Van Poppel (t.vanpoppel@nuenenscollege.nl). 

 

Ouderraad

Nuenens College heeft een actieve Ouderraad. Dit team van betrokken ouders komt 8 keer per jaar bijeen om te discussiëren over het onderwijs op onze school en om activiteiten te organiseren.
Ouders die graag zitting willen nemen in de Ouderraad kunnen contact opnemen met het secretariaat. Liever eerst een keer een bijeenkomst bijwonen? Dat kan! Neem ook dan even contact met ons op. In dit boekje vind je nog meer informatie over de ouderraad van Nuenens College.