Bewegen, recreatie & beveiliging

Wil jij sportieve of recreatieve activiteiten begeleiden en met mensen of kinderen omgaan? Dan is het keuzevak Bewegen, Recreatie en Veiligheid het juiste keuzevak voor jou!

Bij dit keuzevak ga je zelf een aantal sporten doen zoals bijvoorbeeld klimmen in een outdoor park, of capoeira. Je zult ook leren hoe je een trainingsschema moet opstellen en iemand moet begeleiden met fitness. Naast sportieve activiteiten maak je ook kennis met de recreatie sector. Je leert wat deze sector precies inhoudt en welke activiteiten erbij horen. Je gaat zelf ook activiteiten voorbereiden en begeleiden.

Recreatie vindt vaak plaats op een camping of vakantiepark. Je ervaart hoe het is om te werken in een kidsclub (dansen, zingen en knutselen horen hier ook bij), en hoe het is om voor een groep kinderen te staan. Je leert hoe je met kinderen om moet gaan en organiseert zelfs een sportdag voor een basisschool. Plannen en organiseren is hierin erg belangrijk.

Het laatste onderdeel van dit keuzevak is veiligheid. Je leert hierbij wat een ontruimingsplan is en hoe dit gemaakt wordt. Je ontdekt de belangrijke rol van een BHV’er en oefent om BHV taken uit te voeren. Zo oefen je bijvoorbeeld een klein brandje te blussen. In de laatste les komt er een oud-leerling vertellen over de opleiding en het beroep beveiliger.

Je gaat veel aan de slag in de praktijk bij dit keuzevak. Er zijn ook verschillende theorieopdrachten die je in je werkboek moet maken.

Wij zoeken leerlingen die graag omgaan met anderen, het leuk vinden om sport- en spelonderdelen te organiseren voor verschillende doelgroepen, veel buiten aan het werk willen zijn (bv. camping of outdoor parken), en geen 9 tot 5 mentaliteit hebben. Mensen die werken in deze sector, werken namelijk vaak als andere mensen vrije tijd hebben. Samenwerken en plannen & organiseren vinden wij erg belangrijk, net als het hebben van een positieve houding.