Vakanties en vrije dagen

Hieronder vind je een overzicht met vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2019-2020 en 2020-2021. Handig als jij of je ouders een vakantie willen plannen bijvoorbeeld.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie

14-10-2019 t/m 18-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019 t/m 03-01-2020

Voorjaarsvakantie

24-02-2020 t/m 28-02-2020

Tweede Paasdag

13-04-2020

Meivakantie

20-04-2020 t/m 01-05-2020

Bevrijdingsdag

05-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020 en 22-05-2020

Tweede Pinksterdag

01-06-2020

Zomervakantie

13-07-2020 t/m 24-08-2020

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie

19-10-2020 t/m 23-10-2020

Kerstvakantie

21-12-2020 t/m 01-01-2021

Voorjaarsvakantie

15-02-2021 t/m 19-02-2021

Tweede Paasdag

05-04-2021

Meivakantie

03-05-2021 t/m 14-05-2021

Tweede Pinksterdag

24-05-2021

Zomervakantie

26-07-2021 t/m 6-09-2021

Lestijden

Op Nuenens College werken we met een 45-minutenrooster. Hieronder vind je een handig overzicht van de lestijden.

Klas 1 en 2 starten elke dag behalve dinsdag, met het 0-uur met één van hun mentoren. Dit lesuur duurt van 8.20 tot 8.45 uur.

Lesuren/pauzes

1e lesuur

08.45 - 09.30

2e lesuur

09.30 - 10.15

3e lesuur

10.15 - 11.00

pauze

11.00- 11.20

4e lesuur

11.20 - 12.05

5e lesuur

12.05 - 12.50

6e lesuur

12.50 - 13.35

pauze

13.35 - 14.00

7e lesuur

14.00 - 14.45

8e lesuur

14.45 - 15.30

9e lesuur

15.30 - 16.15

leerlinglestijden1
leerlingcijfersenrapporten

Cijfers en rapporten

Het schooljaar op Nuenens College bestaat uit 4 periodes. In elke periode maak je opdrachten, werkstukken en toetsen. Dit kunnen overhoringen of proefwerken zijn. Alle cijfers die je haalt worden geregistreerd in Magister. Jij en je ouders kunnen dus altijd zien hoe je ervoor staat.

Elke periode wordt afgesloten met de uitreiking van het rapport. In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) heb je elke periode ook een herkansingsmoment dat je unt gebruiken om een toets opnieuw te maken. In je examenjaar (leerjaar 4) heb je daarnaast op einde van elke periode een toetsweek.

Op onze school werken we met het voortschrijdend gemiddelde. Hierbij is het rapportcijfer het gemiddelde van de cijfers die je vanaf het begin van het jaar hebt gehaald.

Overgangsnormen

Om over te gaan naar het volgende schooljaar, moeten je cijfers goed genoeg zijn. Weten welke overgangsnormen Nuenens College hanteert? Klik dan op onderstaande button.

PTA en exameninformatie

In leerjaar 3 en leerjaar 4 weet je aan het begin van het schooljaar al welke toetsen je krijgt. Deze zijn namelijk allemaal vastgelegd in het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Je bent verplicht om alle toetsen uit het PTA te maken. De cijfers van deze toetsen zijn onderdeel van je schoolexamencijfer (SE). Klik op een van de de onderstaande buttons om het PTA te bekijken.

PTA 2019-2020

Leerjaar 3


Leerjaar 4


 

CE en CSPE

In leerjaar 4 maak je samen met alle eindexamenkandidaten in Nederland de centrale examens (CE). Deze starten in schooljaar 2019-2020 op donderdag7 mei en duren tot en met dinsdag 19 mei. Een aantal leerlingen zullen tussen 1 april en 17 april ook een centraal praktisch examen maken (CSPE). Een hele spannende tijd!

 De centrale examens zijn de laatste toetsen die je maakt op de middelbare school. Hiermee sluit je je carrière op Nuenens College af. De centrale examens zijn officiële staatsexamens. Nuenens College en jij moeten zich daarom aan een aantal regels houden. Klik op onderstaande buttons om belangrijke documenten te vinden die te maken hebben met de centrale examens. (Let op! Wij krijgen veel vragen over de datum waarop examenkandidaten vrij zijn om bijvoorbeeld op vakantie te gaan. Door eventuele deelname aan de herexamens en de rekentoets is dit na de diploma-uitreiking 08-07-2020 dus vanaf 09-07-2020.)

Downloads