Stages

gerelateerde tags

Beroepsgerichte Stages

“Huh? Stage? Is dat net zo iets als werken? En wanneer moet ik dat dan doen?”.

Ja, stage is net zo iets als werken. Sterker nog, je gaat ervaren hoe het is om echt te werken. Om, misschien net als je vader en/of moeder, 5 dagen in de week te werken. Van ’s morgens half negen tot ’s avonds vijf uur, of later…

Stage mavo (leerjaar 3)
Als je in een mavoklas zit is de stage gekoppeld aan de lessen profieloriëntatie. Na deze lessenserie heb je een idee van wat je later wilt gaan doen. Je gaat gedurende 8 weken een middag stage lopen bij een bedrijf.

 

Stage kb en bb (leerjaar 4)
Als je in een klas in de beroepsgerichte leerweg zit, is je stage gekoppeld aan je profielvak (Economie en Ondernemen of Zorg en Welzijn). Na afronding van het profielvak ga je één week stage lopen bij een bedrijf. Dat bedrijf moet aansluiten bij één van je profielmodules.

Beroepsorienterende Stage (alle leerlingen leerjaar 3)
In 2018 gaan alle leerlingen naast bovengenoemde stages, ook een beroepsoriënterende stage volgen in de periode van 13 april tot en met 26 april. In deze periode werk je twee weken bij een bedrijf of instelling. Per week moet je minimaal 30 uur werken.

 

Hoe, wat, waar?
Je gaat zélf een bedrijf zoeken en geeft de gegevens door aan de stagecoördinator (Dhr. Buizert), die de stageovereenkomsten opmaakt. Tijdens die stage moet je ook opdrachten maken. Je moet onder andere van elke stagedag bijhouden wat je allemaal gedaan hebt, een interview afnemen en een opdracht maken over je stageplaats. Deze opdrachten werk je vervolgens uit in Simulise.

Vanzelfsprekend heb je nu nog heel veel vragen over de stage. Maak je daar geen zorgen over, want ruim vóór je op stage gaat, krijg je uitleg van de stagecoördinator. Hij legt je uit hoe je het beste op zoek kunt gaan naar een stageplek, wat de regels zijn en wat je moet doen.

Natuurlijk horen bij het stageverhaal de nodige documenten. Deze documenten kun je vinden in Magister:
- stage mavo klas 3
- stage kb-bb klas 4
- beroepsoriënterende stage april 2018 (alle klassen drie)

fotowerkstage

MaS leerjaar 2 en 3

De Maatschappelijke Stage (MaS) is bedoeld om je kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Elke leerling van onze school gaat deze stage lopen in leerjaar 2 of 3. Je mag zelf kiezen wanneer.

Je mag geen stage lopen in een winstgevende winkel of bedrijf, maar alleen bij een vrijwilligersorganisatie. Dit kan bijvoorbeeld een bejaardentehuis, een sportclub, een jongerenorganisatie, of tijdens de kindervakantieweek zijn. De Maatschappelijke stage is een stage van 30 uur.

Voor belangrijke informatie over het vinden van een stageplaats en de stage zelf, klik hier.

PTA en exameninformatie

In leerjaar 3 en leerjaar 4 weet je aan het begin van het schooljaar al welke toetsen je krijgt. Deze zijn namelijk allemaal vastgelegd in het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Je bent verplicht om alle toetsen uit het PTA te maken. De cijfers van deze toetsen zijn onderdeel van je schoolexamencijfer (SE). Klik op een van de de onderstaande buttons om het PTA te bekijken.

PTA 2017-2018

Leerjaar 3


Leerjaar 4


 

CE en CSPE

In leerjaar 4 maak je samen met alle eindexamenkandidaten in Nederland de centrale examens (CE). Deze starten in schooljaar 2017-2018 op maandag 14 mei en duren tot en met dinsdag 29 mei. Een aantal leerlingen zullen tussen 3 april en 18 april ook een centraal praktisch examen maken (CSPE). Een hele spannende tijd!

De centrale examens zijn de laatste toetsen die je maakt op de middelbare school. Hiermee sluit je je carrière op Nuenens College af. De centrale examens zijn officiële staatsexamens. Nuenens College en jij moeten zich daarom aan een aantal regels houden. Klik op onderstaande buttons om belangrijke documenten te vinden die te maken hebben met de centrale examens. (Let op! Wij krijgen veel vragen over de datum waarop examenkandidaten vrij zijn om bijvoorbeeldop vakantie te gaan. Door eventuele deelname aan de herexamens en de rekentoets is dit vanaf 05-07-2018.)

downloads


Magister

Wat is Magister?

We gebruiken het programma Magister om de voortgang van de leerlingen in beeld te brengen. Zowel ouders als leerlingen krijgen in het begin van het schooljaar aparte inloggegevens om bijvoorbeeld de cijfers, het huiswerk of de aanwezigheid te kunnen inzien. Ouders en leerlingen hebben ieder hun eigen account, met eigen functies. Zo kun je je als leerling bijvoorbeeld inschrijven voor een herkansing (bovenbouw). Ouders kunnen zich bijvoorbeeld inschrijven voor de ouderavond. Wanneer je Magister 6 voor de eerste keer opstart, krijg je de gelegenheid om Magister 6 in te stellen met weergaves die jij belangrijk vindt. Hier vind je een beknopte handleiding van wat je te wachten staat.

Klik op de onderstaande button om de Magister website te bezoeken.

 

Wachtwoord vergeten of andere vragen?

Nuenens College stuurt alle brieven aan jou en je ouder(s)/verzorger(s) digitaal. Brieven worden via Magister verzonden naar de privémail van je ouders. Brieven en berichten aan jou kunnen ook via Magister-berichten verstuurd worden. Let op! Ben je als leerling of ouder het wachtwoord of gebruiksnaam kwijt stuur een mailtje naar onze helpdesk (magister@nuenenscollege.nl). Ook voor andere vragen kun je hier terecht.

Hieronder vind je een aantal downloads met daarin handleidingen over (het gebruik van) Magister

Aanmelden Magister 6 (leerlingen)

Magister in Appstore (ouders)

Aanmelden Magister 6 (ouders)

Inschrijven ouderavond (ouders)

Magister aanpassen bij eerste gebruik