Stages

gerelateerde tags

Beroepsgerichte Stages

“Huh? Stage? Is dat net zo iets als werken? En wanneer moet ik dat dan doen?”.

Ja, stage is net zo iets als werken. Sterker nog, je gaat ervaren hoe het is om echt te werken. Om, misschien net als je vader en/of moeder, 5 dagen in de week te werken. Van ’s morgens half negen tot ’s avonds vijf uur, of later…

Beroepsorienterende Stage (alle leerlingen leerjaar 3)
Alle leerlingen van leerjaar drie gaan in de twee weken vóór de meivakantie stage lopen. Je gaat dan bij een bedrijf of instelling werken om op die manier kennis te maken met 'werke'. Daarnaast kun je je ook oriënteren op je mogelijke beroep later of de keuze van een vervolgopleiding. Als je dit werk dat je in de stage gaat doen leuk vindt, kun je je vervolgopleiding er op aan laten sluiten.

Stage beroepsgericht vak kb en bb (leerjaar 4)
As je in een klas in de beroepsgerichte leerweg zit, ga je in de vierde klas óók op stage. Deze stage is gekoppeld aan je profielvak (Economie en Ondernemen of Zorg en Welzijn). Na afronding van deze vakken in de eerste periode ga je één week stage lopen bij een bedrijf of instelling. Deze bedrijven móeten aansluiten bij je profielmodules.

 

Hoe, wat, waar?
Je gaat zelf op zoek naar een bedrijf, laat de stageovereenkomsten tekenen, en geeft die dan aan de stagecoördinator (dhr. Buizert). Tijdens de stage moet je ook opdrachten maken. Je moet bijvoorbeeld elke dag bijhouden wat je hebt gedaan, een interview afnemen en een opdracht maken over je stageplaats.
Vanzelfsprekend heb je nu nog heel veel vragen over de stage. Maak je daar geen zorgen over, want vóór je op stage gaat krijg je uitleg van de stagecoördinator. Hij legt je uit hoe je het beste op zoek kunt gaan, wat de regels zijn en wat je moet doen.
Natuurlijk horen er bij het stageverhaal de nodige documenten. Deze documenten kun je vinden in Magister.leerlingstages2019

 

MaS leerjaar 2 en 3

De Maatschappelijke Stage (MaS) is bedoeld om je kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Elke leerling van onze school gaat deze stage lopen in leerjaar 2 of 3. Je mag zelf kiezen wanneer.

Je mag geen stage lopen in een winstgevende winkel of bedrijf, maar alleen bij een vrijwilligersorganisatie. Dit kan bijvoorbeeld een bejaardentehuis, een sportclub, een jongerenorganisatie, of tijdens de kindervakantieweek zijn. De Maatschappelijke stage is een stage van 30 uur.

Voor belangrijke informatie over het vinden van een stageplaats en de stage zelf, klik hier.

PTA en exameninformatie

In leerjaar 3 en leerjaar 4 weet je aan het begin van het schooljaar al welke toetsen je krijgt. Deze zijn namelijk allemaal vastgelegd in het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Je bent verplicht om alle toetsen uit het PTA te maken. De cijfers van deze toetsen zijn onderdeel van je schoolexamencijfer (SE). Klik op een van de de onderstaande buttons om het PTA te bekijken.

PTA 2018-2019

Leerjaar 3


Leerjaar 4


 

CE en CSPE

In leerjaar 4 maak je samen met alle eindexamenkandidaten in Nederland de centrale examens (CE). Deze starten in schooljaar 2018-2019 op maandag 9 mei en duren tot en met dinsdag 21 mei. Een aantal leerlingen zullen tussen 1 april en 18 april ook een centraal praktisch examen maken (CSPE). Een hele spannende tijd!

De centrale examens zijn de laatste toetsen die je maakt op de middelbare school. Hiermee sluit je je carrière op Nuenens College af. De centrale examens zijn officiële staatsexamens. Nuenens College en jij moeten zich daarom aan een aantal regels houden. Klik op onderstaande buttons om belangrijke documenten te vinden die te maken hebben met de centrale examens. (Let op! Wij krijgen veel vragen over de datum waarop examenkandidaten vrij zijn om bijvoorbeeld op vakantie te gaan. Door eventuele deelname aan de herexamens en de rekentoets is dit na de diploma-uitreiking 03-07-2019 dus vanaf 04-07-2019.)

Downloads


Magister

Wat is Magister?

We gebruiken het programma Magister om de voortgang van de leerlingen in beeld te brengen. Zowel ouders als leerlingen krijgen in het begin van het schooljaar aparte inloggegevens om bijvoorbeeld de cijfers, het huiswerk of de aanwezigheid te kunnen inzien. Ouders en leerlingen hebben ieder hun eigen account, met eigen functies. Zo kun je je als leerling bijvoorbeeld inschrijven voor een herkansing (bovenbouw). Ouders kunnen zich bijvoorbeeld inschrijven voor de ouderavond. Wanneer je Magister 6 voor de eerste keer opstart, krijg je de gelegenheid om Magister 6 in te stellen met weergaves die jij belangrijk vindt. Hier vind je een beknopte handleiding van wat je te wachten staat.

Klik op de onderstaande button om de Magister website te bezoeken.

 

Wachtwoord vergeten of andere vragen?

Nuenens College stuurt alle brieven aan jou en je ouder(s)/verzorger(s) digitaal. Brieven worden via Magister verzonden naar de privémail van je ouders. Brieven en berichten aan jou kunnen ook via Magister-berichten verstuurd worden. Let op! Ben je als leerling of ouder het wachtwoord of gebruiksnaam kwijt stuur een mailtje naar onze helpdesk (magister@nuenenscollege.nl). Ook voor andere vragen kun je hier terecht.

Hieronder vind je een aantal downloads met daarin handleidingen over (het gebruik van) Magister

Aanmelden Magister 6 (leerlingen)

Magister in Appstore (ouders)

Aanmelden Magister 6 (ouders)

Inschrijven ouderavond (desktop)

Magister aanpassen bij eerste gebruik

Inschrijven ouderavond (app)