Sportklas en LO2

Sportklas

Het is mogelijk om in leerjaar 1 en/of 2 deel te nemen aan de sportklas. De sportklas is voor alle leerlingen (basis, kader en mavo) die sportief zijn ingesteld!
Voor de sportklas wordt een apart programma samengesteld met activiteiten die in de reguliere lessen LO niet of minder aan bod komen. Denk hierbij aan verschillende outdoor activiteiten, trend- en funsporten. Daarnaast is er ruimte voor kennismaking met en verdieping in de meer traditionele sporten, zoals balspelen, racketspelen en zelfverdediging.

Het programma voor de sportklassen zal buiten het reguliere rooster geplaatst worden, maar daar krijg je een hoop leuke ervaringen voor terug!

Als je deelneemt aan de sportklas wordt er een eigen bijdrage gevraagd om alle activiteiten te kunnen realiseren. Deze bijdrage zal maximaal €130 euro zijn (inclusief T-shirt).

LO2

LO2 is een verdieping en verbreding op LO (verplicht vak voor alle studenten). Tijdens LO2 ligt het accent op bewegen, organiseren en gezondheid. Binnen LO2 ga je ervaren hoe het is om verder te studeren binnen de sector sport, en of dit bij jou past of niet. Je ondekt ook welke verschillende opleidingen er mogelijk zijn binnen deze sector.

Studenten zullen tijdens de lessen LO2 zelf lesgeven, sportdagen organiseren, een BHV diploma behalen, en een scheidsrechters diploma behalen. Daarnaast lopen studenten stages. Behalve Praktijk (2 uur) is er ook één theorie uur. Hier krijg je les in anatomie, trainingsleer en andere vakken als voorbereiding en kennismaking met het MBO.

LO2 is een examenvak en kan als 6e vak gekozen worden voor mavostudenten en als 7e vak voor kaderstudenten..

Video Wintersportreis 2018