Succesvolle samenwerking centrummanagement en Nuenens College

Sinds enkele jaren biedt het Nuenens College VMBO basis- en kaderleerlingen de mogelijkheid om een aantal keuzevakken te volgen. Een van deze keuzevakken is het vak Marketing.Tijdens dit keuzevak leren de leerlingen om onderzoek te doen naar bestaande winkelformules. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de sterke- en de verbeterpunten van deze ondernemingen.

Om de leerlingen een zo realistisch mogelijke leerervaring te bieden, heeft het Nuenens College voor het tweede jaar op rij de handen ineen geslagen met het Centrummanagement in Nuenen. Door deze samenwerking hebben de leerlingen hun onderzoek kunnen verrichten bij de lokale ondernemers in het centrum van Nuenen. De ondernemer was hierbij formeel de opdrachtgever en begeleidde de leerlingen bij het tot stand komen van hun onderzoek.

Presentaties
Op donderdag 22 november en maandag 26 november jl hebben de leerlingen hun bevindingen en aanbevelingen teruggekoppeld aan de 10 deelnemende ondernemers. Dit gebeurde door middel van presentaties, waarbij zowel de vakdocenten, schooldirectie en de opdrachtgevers aanwezig waren. De feedback voor de leerlingen en voor ons als organisatie kunnen we weer heel goed gebruiken bij de verbetering van het onderzoek en de begeleiding hierbij.

Het Nuenens College is enthousiast over de samenwerking tussen hen, de leerlingen en de lokale ondernemers. Door deze samenwerking ontstaat er voor de leerlingen een betekenisvollere leeromgeving, waarbij de leerlingen gemotiveerd werken aan een realistische praktijkopdracht. De intentie is dan ook bij alle betrokken partijen aanwezig om deze samenwerking door te zetten en te intensiveren in de toekomst.

bron: Rond de Linde week 48-2018

presentatiekeuzevak

Op de foto van links naar rechts:
Karel Somers (directeur)
Junior Trommar (student)
Anique Crooijmans (Crooijmans Mannenmode)
Owen Peters (student)
Henry van Vlerken (Centrummanager)
Dirk Verlijsdonk (docent Nuenens College)