Onze school is gezond!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten we zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door het Voedingscentrum en de GGD. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor worden verschillende activiteiten ingezet zoals het organiseren van projectdagen of excursies, mentorlessen over voeding en interne stages bij de Gezonde Schoolkantine. Ook wordt het drinken van kraanwater gestimuleerd. Binnen Nuenens College kunnen alle leerlingen gratis hun drinkfles vullen bij een van de water aftappunten.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

schoolkantine