Examens achter de rug

LOB-decanaat

De centrale eindexamens zijn achter de rug. Tijd voor onze vierdeklassers om op adem te komen.

De examenperiode is goed verlopen. Door het coronavirus waren er hier en daar wel wat extra maatregelen nodig. Zo maakten de mavoleerlingen bijvoorbeeld hun schriftelijke examens in de protestantse kerk De Regenboog om zo voldoende afstand tussen de leerlingen en surveillanten te kunnen garanderen

Op donderdag 10 juni volgt de uitslag. Direct na de bekendmaking van die uitslag mogen de leerlingen hun cijferlijsten komen ophalen. De geslaagden krijgen dan ook een 'geslaagd'-vlag mee naar huis. Tot die tijd wordt het uitrusten en voor sommigen nagelbijten.

Eventuele herkansingen (tijdvak 2) starten op 14 juni en duren twee weken. Leerlingen die kiezen voor tijdvak 3 zijn in juli aan de beurt.

Voor nu: geniet van de rust. We duimen met jullie mee voor een goede uitslag!