De scholen weer open!

Maatregelen op een rij


Op 3 januari is het besluit gevallen dat de scholen voor primair en voortgezet onderwijs op 10 januari weer open mogen gaan. We zijn blij dat we onze leerlingen weer fysiek mogen ontvangen. De regels en maatregelen van vóór de sluiting op 20 december blijven gelden. Nog even in het kort de belangrijkste maatregelen op een rijtje:

- medewerkers en leerlingen houden (waar het kan) anderhalve meter afstand tot elkaar;
- alle medewerkers en leerlingen krijgen het advies om zichzelf twee keer per week te testen met een zelftest;
- leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD of doen een zelftest;
- ouders/verzorgers komen niet op school, tenzij dit echt niet anders kan;
- leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af;
- wanneer een leerling zijn/haar mondkapje vergeten is, kan deze gekocht worden in de winkel voor € 0,20;
- leerlingen worden door medewerkers gewezen op het dragen van een mondkapje. Leerlingen die het dragen van een mondkapje weigeren, worden naar huis gestuurd en zullen thuisonderwijs moeten volgen.

 


Maandag 10 januari studiedag


Let op: maandag 10 januari staat er een studiedag gepland en zijn alle leerlingen vrij. Ons onderwijs start weer op dinsdag 11 januari.