Complimenten-dag

De complimentendag was een groot succes! Er zijn meer dan 1200 positieve kaartjes geschreven aan klasgenoten, docenten en leerlingen. Een selectie daarvan was te zien op de led schermen in school. De meeste kaarten werden persoonlijk bezorgd door mevr. Merks, één van initiatiefnemers.

De Nationale Complimentendag draait puur om oprechte(!) ‘persoonlijke aandacht’ en ‘uitgesproken waardering’. Twee ‘zaken’ die niet te koop zijn, maar de mens (juist daarom) wel het diepst raken!

Complimentendag vindt elk jaar plaats op 1 maart. Omdat de school op vrijdag 1 maart dit schooljaar gesloten is hadden mevr. Stickelbruck en mevr. Merks het idee om de complimentendag bij ons op school een dag te vervroegen. We kunnen niet anders stellen dan dat dit een goed idee was!

Het is leuk om te zien hoe enthousiast deze spontane actie op wordt gepakt. Het neemt niet weg dat het niet alleen morgen de dag is om complimenten te geven. Dit kan natuurlijk elke dag!

fotocomplimentendag2019