Claire Arts nieuwe rector

Claire Arts

De benoeming van Claire Arts is tot stand gekomen in overleg met de schoolleiding van het Eckartcollege en Nuenens College, de medezeggenschapsraad en de raad van advies van de scholen.
Claire Arts (56) startte haar onderwijsloopbaan in 1986 als docent Frans in een drietal vervangingsbanen. Daarna werkte Claire achtereenvolgens als docent Frans bij het Caland Lyceum in Rotterdam, het Rietveld Lyceum in Doetinchem en het Olympus College in Arnhem. In 2002 ging zij naar het Eckartcollege in Eindhoven. Daar nam zij ook organisatorische functies op, als leerlingcoördinator vwo en coördinator hoogbegaafdheidprofielschool. In 2008 ging zij naar het Carolus Borromeus College in Helmond als afdelingsleider vwo. In 2012 kwam zij terug op het Eckartcollege als vestigingsdirecteur.
Claire Arts deed twee studies aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Zij rondde de studie Franse taal- en letterkunde af in 1986 en Nederlands recht in 1997. Haar scriptie, in de afstudeerrichting Staat, Bestuur en Rechtsbescherming, ging over ‘Deregulering in het onderwijs”.
Naast haar werk is Claire na een opleiding tot mediator actief geweest in de buurtbemiddeling in Eindhoven.
Claire Arts is 56 jaar, geboren in Roermond. Zij is gehuwd, heeft twee studerende zonen en woont in Valkenswaard.