Bezoek aan provinciehuis

Op woensdag 14 november zijn de leerlingen van maatschappijkunde op excursie geweest naar het provinciehuis in Den Bosch. Daar hebben zij onder leiding van Prodemos partijen gevormd, standpunten bedacht, gedebatteerd en gestemd over zaken die in de provincie spelen.

Het doel van het Provinciespel is dat leerlingen samen besluiten nemen over de inrichting van de provincie. Letterlijk. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt hun interesse gewekt voor democratische besluitvorming.

Het was een leerzame maar ook gezellige dag.