Ouder- en leerlingenraad

Leerlingenraad

Op Nuenens college vinden we het belangrijk dat leerlingen participeren in de vorming van ons onderwijs en meedenken over de dagelijkse gang van zaken. Om leerlingen ook daadwerkelijk de kans te geven om invloed uit te oefenen, hebben we sinds vorig jaar een Leerlingenraad. De leerlingen, die komen uit alle jaargangen en van alle onderwijsniveaus, komen 8 keer per jaar bijeen om – onder begeleiding van een docent – na te denken over de verbetering van het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op school. De Leerlingenraad heeft nog een aantal vacatures open. Leerlingen die zich geroepen voelen, kunnen zich melden bij dhr. Van Poppel (t.vanpoppel@nuenenscollege.nl).

Ouderraad

Nuenens College heeft een actieve Ouderraad. Dit team van betrokken ouders komt 8 keer per jaar bijeen om te discussiëren over het onderwijs op onze school en om activiteiten te organiseren.
Ouders die graag zitting willen nemen in de Ouderraad kunnen contact opnemen met het secretariaat. Liever eerst een keer een bijeenkomst bijwonen? Dat kan! Neem ook dan even contact met ons op. In dit boekjevind je nog meer informatie over de ouderraad van Nuenens College.

Vertrouwenspersonen

Wij, Bernadet Brands en Egbert van Leeuwen, zijn de vertrouwenspersonen van Nuenens College. Ouders en leerlingen kunnen bij ons terecht met klachten en problemen. We kunnen je begeleiden of adviseren.

mevrouw Brands
dhr. Van Leeuwen

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich fijn en veilig voelen bij ons op school. Soms kan dat veilige gevoel even weg zijn. Bijvoorbeeld omdat iemand je lastigvalt, omdat er geweld wordt gebruikt of omdat er sprake is van (seksuele) intimidatie. Ook bij ongewenste aanrakingen, pesten of discriminatie voel je je misschien even niet thuis op school.

 

LOB-decanaat

LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Tijdens LOB lessen helpen we je met keuzes maken voor de toekomst. We brengen samen je interesses en kwaliteiten in kaart zodat jij ontdekt wat je mogelijkheden zijn. Je krijgt dat antwoord op de vragen, wie ben ik?, wat wil ik?, en wat kan ik?

Remedial Teachers

Sommige leerlingen hebben moeite met met het lezen van lettersen/of cijfers. Op Nuenens College hebben we extra aandacht voor dyslexie en dyscalculie.

mevrouw Swinkels
de heer De Louw

Zij begeleiden leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie. Wil je meer informatie of heb je behoefte aan een (intake)gesprek? Neem dan contact op met:

Mevrouw N. Swinkels: s.swinkels@nuenenscollege.nl
De heer G. de Louw: g.delouw@nuenenscollege.nl

Brieven en protocollen

Brieven

Nuenens College stuurt alle brieven aan jou en je ouder(s)/verzorger(s) digitaal. Brieven worden via Magister verzonden naar de privémail van je ouders. Brieven en berichten aan jou kunnen ook via Magister-berichten verstuurd worden.

 

Absentieformulier

Wanneer je al weet dat je volgende week naar de orthodontist moet, of je bijvoorbeeld over een aantal weken een bruiloft hebt kun je vrij vragen. Je ouders moeten dan het Absentieformulier invullen en ondertekenen. Bij de receptie op school ligt altijd een stapeltje klaar, maar je kunt het formulier ook downloaden en uitprinten door op onderstaande button te klikken

Protocollen en reglementen

Alle afspraken en regels over de manier waarop we ons gedragen, en hoe iets gedaan moet worden op Nuenens College zijn vastgelegd in documenten. Deze documenten kun je vinden in Magister.