Ondersteuning

Op Nuenens College hebben we een ondersteuningsteam. Dit team is betrokken bij leerlingen die extra ondersteuningnodig hebben. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vind je de ondersteuning die Nuenens College biedt.


Mentor en vakdocenten

Op Nuenens College werkt je mentor samen met je andere docenten aan het vergroten van je zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit zijn belangrijke eigenschappen die je nodig hebt om te kunnen slagen. We kijken altijd goed naar het individu. Dat betekent dat elke leerling passende ondersteuning krijgt.
Je mentor heeft dus een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat je het beste uit jezelf kunt halen.

LOB coach

Daarnaast heb je ook een loopbaancoach (LOB-coach). Een LOB-coach begeleidt kleine groepen leerlingen in het leren kennen van zichzelf, het verwoorden van ambities, en de verdere ontwikkeling naar de toekomst.

Extra ondersteuning

Naast de basisondersteuning biedt Nuenens College ook extra ondersteuning. Dit kan nodig zijn wanneer een leerling op school vastloopt. Signalen hiervoor worden vaak zichtbaar in de leerprestaties, het gedrag, en/of het verzuim. Het ondersteuningsteam kijkt samen met de leerling, de ouder(s)/verzorger(s), en de betrokkenen welke ondersteuning nodig en mogelijk is. Plannen en afspraken rondom extra ondersteuning worden vastgelegd in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Ondersteuningscoördinatoren

Ellen d'Achard
Marlijn Martens
Jeanet de Haas

 

LOB-decanaat

LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Tijdens LOB lessen helpen we je met keuzes maken voor de toekomst. We brengen samen je interesses en kwaliteiten in kaart zodat jij ontdekt wat je mogelijkheden zijn. Je krijgt dan antwoord op de vragen, wie ben ik?, wat wil ik?, en wat kan ik?

 

Linda Adriaans
Jan Vervoort

Meer weten?

Wil je meer weten over het LOB-decanaat van Nuenens College? Klik dan op deze link.

Dyslexie/dyscalculie

Sommige leerlingen hebben moeite met met het lezen van letters en/of cijfers. Op Nuenens College hebben we extra aandacht voor dyslexie en dyscalculie.

 

Dyslexie

Niet alle mensen kunnen goed leren lezen of spellen. Als je hier moeite mee blijft houden, zelfs na heel veel oefenen, kan het zijn dat je dyslexie hebt. Je kunt dan een aantal testen laten doen zodat er officieel dyslexie vastgesteld kan worden. Dan krijg je een dyslexieverklaring. Dyslexie heeft trouwens niets te maken met je intelligentie.Op onze school houden wij rekening met leerlingen die dyslexie hebben. Zij krijgen een dyslexiepas. Daar staat op waar je allemaal recht op hebt en waar wij rekening mee houden.

Dyscalculie

Sommige kinderen hebben al jarenlang moeite met rekenen. Het lukt je bijvoorbeeld niet om snel uit je hoofd te rekenen of je begrijpt na heel veel uitleg nog steeds niet hoe je een som moet oplossen. Soms lukt dat zelfs niet na jarenlange begeleiding. Het kan zijn dat je dan dyscalculie hebt. Dit kan via een aantal testen officieel vastgesteld worden en dan krijg je een dyscalculieverklaring. Op Nuenens College houden wij rekening met leerlingen die een dyscalculieverklaring hebben. Zij krijgen een dyscalculiepas en daarop staan een aantal dingen waar docenten rekening mee houden.

Nadine v Losenoord
Geert-Jan de Louw

Zij begeleiden leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie. Wil je meer informatie of heb je behoefte aan een (intake)gesprek? Neem dan contact op met:

Mevrouw N. van Losenoord: n.vanlosenoord@nuenenscollege.nl
De heer G. de Louw: g.delouw@nuenenscollege.nl