LOB decanaat

LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Tijdens LOB lessen helpen we je met keuzes maken voor de toekomst. We brengen samen je interesses en kwaliteiten in kaart zodat jij ontdekt wat je mogelijkheden zijn. Je krijgt dan antwoord op de vragen, wie ben ik?, wat wil ik?, en wat kan ik?

Linda Adriaans
Jan Vervoort

Meer weten?

Wil je meer weten over het LOB-decanaat van Nuenens College? Klik dan op deze link.

Ondersteuning

Op Nuenens College hebben we een ondersteuningsteam. Dit team is betrokken bij leerlingen die extra ondersteuningnodig hebben. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vind je de ondersteuning die Nuenens College biedt.

 


Mentor en vakdocenten

Op Nuenens College werkt je mentor samen met je andere docenten aan het vergroten van je zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit zijn belangrijke eigenschappen die je nodig hebt om te kunnen slagen. We kijken altijd goed naar het individu. Dat betekent dat elke leerling passende ondersteuning krijgt.
Je mentor heeft dus een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat je het beste uit jezelf kunt halen.

LOB coach

Daarnaast heb je ook een loopbaancoach (LOB-coach). Een LOB-coach begeleidt kleine groepen leerlingen in het leren kennen van zichzelf, het verwoorden van ambities, en de verdere ontwikkeling naar de toekomst.

Extra ondersteuning

Naast de basisondersteuning biedt Nuenens College ook extra ondersteuning. Dit kan nodig zijn wanneer een leerling op school vastloopt. Signalen hiervoor worden vaak zichtbaar in de leerprestaties, het gedrag, en/of het verzuim. Het ondersteuningsteam kijkt samen met de leerling, de ouder(s)/verzorger(s), en de betrokkenen welke ondersteuning nodig en mogelijk is. Plannen en afspraken rondom extra ondersteuning worden vastgelegd in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Ondersteuningscoördinatoren

Ellen d'Achard
Marlijn Martens
Jeanet de Haas

 

Vertrouwenspersonen

Wij, Bernadet Brands en Egbert van Leeuwen, zijn de vertrouwenspersonen van Nuenens College. Ouders en leerlingen kunnen bij ons terecht met klachten en problemen. We kunnen je begeleiden of adviseren.

Bernadette Brands
Egbert v. Leeuwen

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich fijn en veilig voelen bij ons op school. Soms kan dat veilige gevoel even weg zijn. Bijvoorbeeld omdat iemand je lastigvalt, omdat er geweld wordt gebruikt of omdat er sprake is van (seksuele) intimidatie. Ook bij ongewenste aanrakingen, pesten of discriminatie voel je je misschien even niet thuis op school.

 

Een velige school

Wij vinden dat school voor iedereen een veilige omgeving moet zijn. Een plek waar je je op je gemak voelt. Soms kan er een gevoel van onveiligheid ontstaan. Misschien word je lastiggevallen door iemand. Ongewenst gedrag zoals agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten of discriminatie horen niet thuis op school.

Intimidatie

Zoals je weet heeft intimidatie te maken met macht en misbruik van macht. Intimideren komt vaker voor dan je denkt en is niet altijd even zichtbaar. Soms is het moeilijk om precies aan te geven of iets intimidatie is of niet. Vaak is het een gevoel, moeilijk te beschrijven, maar heel erg aanwezig. Je kunt je dan angstig, bedreigd, gekwetst en/of vernederd voelen.

Altijd aandacht

Wat de één heel vervelend vindt, vindt de ander helemaal niet vervelend. Ons uitgangspunt is dat we altijd aandacht hebben voor iemand die zich onveilig voelt.

Hoe werkt het?

Hoe werken wij? Als een leerling of ouder bij één van ons aanklopt, wordt de andere vertrouwenspersoon automatisch ingelicht. De gesprekken die we houden zijn strikt vertrouwelijk. Zonder toestemming, zullen we dus nooit andere mensen inlichten.