LOB decanaat

gerelateerde tags

LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Tijdens LOB lessen helpen we je met keuzes maken voor de toekomst. We brengen samen je interesses en kwaliteiten in kaart zodat jij ontdekt wat je mogelijkheden zijn. Je krijgt dan antwoord op de vragen, wie ben ik?, wat wil ik?, en wat kan ik? 

 

 Linda Adriaans
 
Jan Vervoort
 

 Meer weten?

Wil je meer weten over het LOB-decanaat van Nuenens College? Klik dan op deze link

 

Begeleiding

Ondersteuningsteam

Op Nuenens College hebben we een Ondersteuningsteam (OT). Dit team, dat bestaat uit drie ondersteuningscoördinatoren, is betrokken bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij zijn vaak aanwezig in de klassen en op andere plekken waar leerlingen les krijgen. Waar nodig wordt er samengewerkt met professionals buiten school. Dat zijn bijvoorbeeld de GGD, (jeugd)zorg, de leerplichtambtenaar én het regionaal samenwerkingsverband (www.swveindhovenkempenland.nl.

Mentor/coach en vakdocenten

Op Nuenens College werken de beide mentor/coaches van je klas samen met je andere docenten aan het vergroten van je zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit zijn belangrijke eigenschappen die je nodig hebt om te kunnen slagen. We kijken altijd goed naar het individu. Dat betekent dat elke leerling passende ondersteuning krijgt. De beide mentor/coaches hebben dus een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat je het beste uit jezelf kunt halen en je je veilig en thuis voelt. Daarnaast bespreken de mentor/coaches praktische zaken van school met je, zodat je weet wat er allemaal gebeurt en/of verandert.
Je kiest in de brugklas al voor een route (klik hier voor meer informatie). Zo houden we al rekening met je belangstelling en met je vaardigheden. Binnen de route en andere vakken is er tijd en speciale aandacht voor het leren kennen van jezelf, nadenken over je ambities en hoe je je verder wil gaan ontwikkelen in de toekomst. We noemen dat Loopbaanbegeleiding (LOB).

 

 

 

Informatieve websites

www.swveindhovenkempenland.nl
www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl
www.passendonderwijs.nl

 

Vertrouwenspersonen

Wij, Bernadet Brands en Egbert van Leeuwen, zijn de vertrouwenspersonen van Nuenens College. Ouders en leerlingen kunnen bij ons terecht met klachten en problemen. We kunnen je begeleiden of adviseren.

 
 Bernadette  Brands
 
 Egbert v.  Leeuwen
 
 

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich fijn en veilig voelen bij ons op school. Soms kan dat veilige gevoel even weg zijn. Bijvoorbeeld omdat iemand je lastigvalt, omdat er geweld wordt gebruikt of omdat er sprake is van (seksuele) intimidatie. Ook bij ongewenste aanrakingen, pesten of discriminatie voel je je misschien even niet thuis op school.

 

 

Een velige school

Wij vinden dat school voor iedereen een veilige omgeving moet zijn. Een plek waar je je op je gemak voelt. Soms kan er een gevoel van onveiligheid ontstaan. Misschien word je lastiggevallen door iemand. Ongewenst gedrag zoals agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten of discriminatie horen niet thuis op school.  

Intimidatie

Zoals je weet heeft intimidatie te maken met macht en misbruik van macht. Intimideren komt vaker voor dan je denkt en is niet altijd even zichtbaar. Soms is het moeilijk om precies aan te geven of iets intimidatie is of niet. Vaak is het een gevoel, moeilijk te beschrijven, maar heel erg aanwezig. Je kunt je dan angstig, bedreigd, gekwetst en/of vernederd voelen.

Altijd aandacht

Wat de één heel vervelend vindt, vindt de ander helemaal niet vervelend. Ons uitgangspunt is dat we altijd aandacht hebben voor iemand die zich onveilig voelt. 

Hoe werkt het?

Hoe werken wij? Als een leerling of ouder bij één van ons aanklopt, wordt de andere vertrouwenspersoon automatisch ingelicht. De gesprekken die we houden zijn strikt vertrouwelijk. Zonder toestemming, zullen we dus nooit andere mensen inlichten.