Lestijden

Op Nuenens College werken we met een 45-minutenrooster. Hieronder vind je een handig overzicht van de lestijden.

Lesuren/pauzes

1e lesuur

08.20 - 09.05

2e lesuur

09.05 - 09.50

3e lesuur

09.50 - 10.35

pauze

10.35 - 11.00

4e lesuur

11.00 - 11.45

5e lesuur

11.45 - 12.30

6e lesuur

12.30 - 13.15

pauze

13.15 - 13.45

7e lesuur

13.45 - 14.30

8e lesuur

14.30 - 15.15

9e lesuur

15.15 - 16.00

Vakantie/Vrije dagen

Hieronder vind je een overzicht met vakanties en vrije dagen voor het schooljaar
2018-2019. Handig als jij of je ouders een vakantie willen plannen bijvoorbeeld.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie

15-10-2018 t/m 19-10-2018

Kerstvakantie

24-12-2018 t/m 04-01-2019

Voorjaarsvakantie

04-03-2019 t/m 08-03-2019

Goede vrijdag

19-04-2019

Meivakantie

22-04-2019 t/m 03-05-2019

Hemelvaart

30-05-2019 en 31-05-2019

Pinksteren

10-06-2019 en 11-06-2019

Zomervakantie

08-07-2019 t/m 16-08-2019

 Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie

14-10-2019 t/m 18-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019 t/m 03-01-2020

Voorjaarsvakantie

24-02-2020 t/m 28-02-2020

Tweede Paasdag

13-04-2020

Meivakantie

20-04-2020 t/m 01-05-2020

Bevrijdingsdag

05-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020 en 22-05-2020

Tweede Pinksterdag

01-06-2020

Zomervakantie

13-07-2020 t/m 24-08-2020

Cijfers en rapporten

Het schooljaar op Nuenens College bestaat uit 3 periodes. In elke periode maak je opdrachten, werkstukken en toetsen. Dit kunnen overhoringen of proefwerken zijn. Alle cijfers die je haalt worden geregistreerd in Magister. Jij en je ouders kunnen dus altijd zien hoe je ervoor staat.

Elke periode wordt afgesloten met een proefwerkweek en een herkansingsmoment. Hierna krijg je een rapport met gemiddelde cijfers. Op onze school werken we met het voortschrijdend gemiddelde. Hierbij is het rapportcijfer het gemiddelde van de cijfers die je vanaf het begin van het jaar hebt gehaald.

Overgangsnormen

Om over te gaan naar het volgende schooljaar, moeten je cijfers goed genoeg zijn. Weten welke overgangsnormen Nuenens College hanteert? Klik dan op onderstaande button.