Gezonde School

gerelateerde tags

Voeding

Een gezonde leefstijl draagt op een waardevolle manier bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Nuenens College voelt zich daar mede verantwoordelijk voor en werken hier graag aan mee. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en je goed voelen.

Wij vinden het belangrijk om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst, niet alleen op de arbeidsmarkt maar ook op het volwassen leven in het algemeen. Daarom heeft Nuenens College er alles aan gedaan om het themacertificaat voeding te behalen. En dat is gelukt! Wij zijn sinds juni 2019 in het bezit van het vignet Gezonde School.

De Markies Catering van Nuenens College heeft volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum tevens de ‘gouden schoolkantine schaal’ behaald. Dit houdt in dat producten gepresenteerd worden op een gezonde, aantrekkelijke en opvallende manier. Hiermee dragen we bij om gezond kiezen makkelijker te maken.

gezondeschool

Water

Voldoende drinken draagt bij aan een gezonde leefstijl. Water is de gezondste manier om je lichaam van vocht te voorzien. Daarom is er op onze school gratis water beschikbaar bij twee watertappunten. Zo kunnen onze leerlingen gemakkelijk en hygiënisch hun drinkflesjes vullen. Dit bevordert voldoende en gezond drinken. Ook biedt onze kantine leerlingen gratis water met een smaakje aan.

Sport en Beweging

Alle leerlingen hebben gymlessen in hun rooster staan. Daarnaast biedt Nuenens College leerwegen in de onder- en bovenbouw met extra sportlessen en ter voorbereiding op sportopleidingen. In de onderbouw is dit de sportklas. In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen voor de leerweg LO2.
Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van een sport- en bewegingsprogramma naast het huidige aanbod. Hierin zal het informeren van leerlingen over het belang van bewegen ook een plaats krijgen.

Voedingsbeleid

Leerwegen

Welke opleiding past bij jou?

Onderbouw

Op Nuenens College leer je niet alleen maar uit boeken. We vinden het belangrijk dat je leert van de wereld om je heen. Zo lees en discussieer je bij Nederlands bijna wekelijks over het nieuws, bezoek je leerzame plekken zoals de waterinstallatie en werk je tijdens onze projectdagen in groepjes binnen verschillende thema’s.

Basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg

Vanaf augustus 2017 werkt Nuenens College in klassen 3 en 4 van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg met beroepsgerichte profielen. Dit zijn Economie & Ondernemen (E&O) en Zorg & Welzijn (Z&W). Wat de profielen voor jou zo leuk maken, is dat je meer kunt kiezen en dat je meer kansen krijgt om te onderzoeken welke opleiding en welk beroep bij jou past. Hoe ziet een profiel eruit? Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Het bestaat uit algemeen vormende vakken (avo-vakken), het beroepsgerichte profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

Het beroepsgerichte profielvak
Het beroepsgerichte profielvak (E&O of Z&W) is het ‘vaste’ deel dat iedereen die kiest voor een bepaald profiel doet. Je leert hier de basiskennis en de basisvaardigheden die je nodig hebt om in een beroeps- of werkveld goed te functioneren. Alle tweedejaars basis- en kaderberoepsgerichte klassen krijgen in maart meer informatie over deze profielvakken. Hierop volgend maken zij een keuze welk profiel ze in leerjaar 3 willen volgen.

De beroepsgerichte keuzevakken
Tijdens de opleiding kies je voor 4 beroepsgerichte keuzevakken. Je kunt kiezen voor keuzevakken die bij je profiel horen, maar je kunt ook kiezen voor keuzevakken uit een ander profiel. Zo maak je kennis met andere werkvelden of zelfs andere sectoren. Onze school biedt acht verschillende keuzevakken aan, namelijk:

MAVO

De mavo (theoretische leerweg) heeft als enige leerweg een aansluiting met de havo. Het is het hoogste niveau binnen het VMBO. Leerlingen krijgen voornamelijk algemeen vormende vakken (avo-vakken), maar er is ook ruimte voor praktische vakken en keuzevakken. Zo krijgen leerlingen bijvoorbeeld creatieve vakken en hebben zij de mogelijkheid voor het plusvak LO2 te kiezen.

 

Ervaringsgericht leren gebeurt ook op de mavo. Gedurende projectmiddagen ontwikkelen leerlingen een onderzoekende houding en de daarbij behorende vaardigheden. In klas 3 maken leerlingen individueel een sectorwerkstuk waarvoor zij op onderzoek gaan binnen een beroepsgebied.

De 8 verschillende keuzevakken

Bewegen, recreatie & beveiliging

Podium & design

Horeca & facilitaire dienstverlening

Marketing

Ondernemen

Uiterlijke verzorging

Webshop

Wonen, welzijn & zorg

Sportklas en LO2

Sportklas

Het is mogelijk om in leerjaar 1 en/of 2 deel te nemen aan de sportklas. De sportklas is voor alle leerlingen (basis, kader en mavo) die sportief zijn ingesteld!
Voor de sportklas wordt een apart programma samengesteld met activiteiten die in de reguliere lessen LO niet of minder aan bod komen. Denk hierbij aan verschillende outdoor activiteiten, trend- en funsporten. Daarnaast is er ruimte voor kennismaking met en verdieping in de meer traditionele sporten, zoals balspelen, racketspelen en zelfverdediging.

Het programma voor de sportklassen zal buiten het reguliere rooster geplaatst worden, maar daar krijg je een hoop leuke ervaringen voor terug!

Als je deelneemt aan de sportklas wordt er een eigen bijdrage gevraagd om alle activiteiten te kunnen realiseren. Deze bijdrage zal maximaal €130 euro zijn (inclusief T-shirt).

LO2

LO2 is een verdieping en verbreding op LO (verplicht vak voor alle studenten). Tijdens LO2 ligt het accent op bewegen, organiseren en gezondheid. Binnen LO2 ga je ervaren hoe het is om verder te studeren binnen de sector sport, en of dit bij jou past of niet. Je ondekt ook welke verschillende opleidingen er mogelijk zijn binnen deze sector.

Studenten zullen tijdens de lessen LO2 zelf lesgeven, sportdagen organiseren, een BHV diploma behalen, en een scheidsrechters diploma behalen. Daarnaast lopen studenten stages. Behalve Praktijk (2 uur) is er ook één theorie uur. Hier krijg je les in anatomie, trainingsleer en andere vakken als voorbereiding en kennismaking met het MBO.

LO2 is een examenvak en kan als 6e vak gekozen worden voor mavostudenten en als 7e vak voor kaderstudenten..


leerlingsportklaslo2

Video Wintersportreis 2018