Dyslexie / Dyscalculie

gerelateerde tags

Sommige leerlingen hebben moeite met met het lezen van letters  en/of cijfers. Op Nuenens College hebben we extra aandacht voor dyslexie en dyscalculie.

Dyslexie

Niet alle mensen kunnen goed leren lezen of spellen. Als je hier moeite mee blijft houden, zelfs na heel veel oefenen, kan het zijn dat je dyslexie hebt. Je kunt dan een aantal testen laten doen zodat er officieel dyslexie vastgesteld kan worden. Dan krijg je een dyslexieverklaring. Dyslexie heeft trouwens niets te maken met je intelligentie. Op onze school houden wij rekening met leerlingen die dyslexie hebben. Zij krijgen een dyslexiepas. Daar staat op waar je allemaal recht op hebt en waar wij rekening mee houden.

Dyscalculie

Sommige kinderen hebben al jarenlang moeite met rekenen. Het lukt je bijvoorbeeld niet om snel uit je hoofd te rekenen of je begrijpt na heel veel uitleg nog steeds niet hoe je een som moet oplossen. Soms lukt dat zelfs niet na jarenlange begeleiding. Het kan zijn dat je dan dyscalculie hebt. Dit kan via een aantal testen officieel vastgesteld worden en dan krijg je een dyscalculieverklaring. Op Nuenens College houden wij rekening met leerlingen die een dyscalculieverklaring hebben. Zij krijgen een dyscalculiepas en daarop staan een aantal dingen waar docenten rekening mee houden.

 Nadine  v Losenoord
 
 Geert-Jan de Louw
 
 

Zij begeleiden leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie. Wil je meer informatie of heb je behoefte aan een (intake)gesprek? Neem dan contact op met:

Mevrouw N. van Losenoord:  n.vanlosenoord@nuenenscollege.nl  
De heer G. de Louw:  g.delouw@nuenenscollege.nl

LOB-decanaat

LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Tijdens LOB lessen helpen we je met keuzes maken voor de toekomst. We brengen samen je interesses en kwaliteiten in kaart zodat jij ontdekt wat je mogelijkheden zijn. Je krijgt dan antwoord op de vragen, wie ben ik?, wat wil ik?, en wat kan ik? 

 

 

 Linda Adriaans
 
Jan Vervoort
 

 Meer weten?

Wil je meer weten over het LOB-decanaat van Nuenens College? Klik dan op deze link

 

Vertrouwenspersonen

Wij, Bernadet Brands en Egbert van Leeuwen, zijn de vertrouwenspersonen van Nuenens College. Ouders en leerlingen kunnen bij ons terecht met klachten en problemen. We kunnen je begeleiden of adviseren.

 
 Bernadette  Brands
 
 Egbert v.  Leeuwen
 
 

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich fijn en veilig voelen bij ons op school. Soms kan dat veilige gevoel even weg zijn. Bijvoorbeeld omdat iemand je lastigvalt, omdat er geweld wordt gebruikt of omdat er sprake is van (seksuele) intimidatie. Ook bij ongewenste aanrakingen, pesten of discriminatie voel je je misschien even niet thuis op school.

 

 

Een velige school

Wij vinden dat school voor iedereen een veilige omgeving moet zijn. Een plek waar je je op je gemak voelt. Soms kan er een gevoel van onveiligheid ontstaan. Misschien word je lastiggevallen door iemand. Ongewenst gedrag zoals agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten of discriminatie horen niet thuis op school.  

Intimidatie

Zoals je weet heeft intimidatie te maken met macht en misbruik van macht. Intimideren komt vaker voor dan je denkt en is niet altijd even zichtbaar. Soms is het moeilijk om precies aan te geven of iets intimidatie is of niet. Vaak is het een gevoel, moeilijk te beschrijven, maar heel erg aanwezig. Je kunt je dan angstig, bedreigd, gekwetst en/of vernederd voelen.

Altijd aandacht

Wat de één heel vervelend vindt, vindt de ander helemaal niet vervelend. Ons uitgangspunt is dat we altijd aandacht hebben voor iemand die zich onveilig voelt. 

Hoe werkt het?

Hoe werken wij? Als een leerling of ouder bij één van ons aanklopt, wordt de andere vertrouwenspersoon automatisch ingelicht. De gesprekken die we houden zijn strikt vertrouwelijk. Zonder toestemming, zullen we dus nooit andere mensen inlichten.