Cijfers en Rapporten

gerelateerde tags

leerlingcijfersenrapporten

Cijfers en rapporten

Het schooljaar op Nuenens College bestaat uit 4 periodes. In elke periode maak je opdrachten, werkstukken en toetsen. Dit kunnen overhoringen of proefwerken zijn. Alle cijfers die je haalt worden geregistreerd in Magister. Jij en je ouders kunnen dus altijd zien hoe je ervoor staat.

Elke periode wordt afgesloten met de uitreiking van het rapport. In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) heb je elke periode ook een herkansingsmoment dat je unt gebruiken om een toets opnieuw te maken. In je examenjaar (leerjaar 4) heb je daarnaast op einde van elke periode een toetsweek.

Op onze school werken we met het voortschrijdend gemiddelde. Hierbij is het rapportcijfer het gemiddelde van de cijfers die je vanaf het begin van het jaar hebt gehaald.

Overgangsnormen

Om over te gaan naar het volgende schooljaar, moeten je cijfers goed genoeg zijn. Weten welke overgangsnormen Nuenens College hanteert? Klik dan op onderstaande button.

PTA en exameninformatie

In leerjaar 3 en leerjaar 4 weet je aan het begin van het schooljaar al welke toetsen je krijgt. Deze zijn namelijk allemaal vastgelegd in het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Je bent verplicht om alle toetsen uit het PTA te maken. De cijfers van deze toetsen zijn onderdeel van je schoolexamencijfer (SE). Klik op een van de de onderstaande buttons om het PTA te bekijken.

PTA 2019-2020

Leerjaar 3


Leerjaar 4


 

CE en CSPE

In leerjaar 4 maak je samen met alle eindexamenkandidaten in Nederland de centrale examens (CE). Deze starten in schooljaar 2019-2020 op donderdag7 mei en duren tot en met dinsdag 19 mei. Een aantal leerlingen zullen tussen 1 april en 17 april ook een centraal praktisch examen maken (CSPE). Een hele spannende tijd!

 De centrale examens zijn de laatste toetsen die je maakt op de middelbare school. Hiermee sluit je je carrière op Nuenens College af. De centrale examens zijn officiële staatsexamens. Nuenens College en jij moeten zich daarom aan een aantal regels houden. Klik op onderstaande buttons om belangrijke documenten te vinden die te maken hebben met de centrale examens. (Let op! Wij krijgen veel vragen over de datum waarop examenkandidaten vrij zijn om bijvoorbeeld op vakantie te gaan. Door eventuele deelname aan de herexamens en de rekentoets is dit na de diploma-uitreiking 08-07-2020 dus vanaf 09-07-2020.)

Downloads